Om oss

Dette nettstedet ble startet som en måte å samle ekstraordinære nyheter, historier og videoer som sprer seg på nettet og sosiale medieplattformer, herunder også satire (så du må ikke tro alt du leser på indymedia.no). Du finner også henvisninger til både nettsted i vårt nettverk og til eksterne.

Flere av nettstedene vi eier, utvikler og drifter inneholder artikler, guider og tips som inneholder reelle anbefalinger og vurderinger. Innholdet ligger således som oftest innenfor den den redaksjonelle sfæren, mens lenker er av kommersiell art. Noen av nettstedene er også basert utelukkende på reelt redaksjonelt innhold, på disse sidene er kommersielt innhold i form av annonser.

Vi har en stor portefølje nettsteder innenfor veldig mange ulike temaer og er således en aktuell samarbeidspartner for veldig mange annonsører.