Kampen om Venezuela

Venezuela er en torn i øyet for USA, og landet viser stadig muskler, også når det kommer til samarbeid med andre stater som USA ikke liker. Venezuela er på vei til å bli en god venn av både Russland og Iran, så vel som mange andre land,

Read More

Statskuppet i Ukraina

De rystende hendelsene som har preget Ukraina i løpet av de siste årene, kan virke forvirrende for mange, og det er ikke alltid lett å sortere ut de korrekte slutningene om hva som fant sted i landet. Det hele begynte med fredelig støtteaksjoner for landets tilnærming EU,

Read More

Hva kan man lære av kuppet i Chile?

Den som funderer om hvordan ting skjer i verden, kan ofte lære en del om hvordan tidligere hendelser utviklet seg, og ved å kjenne til vår historie. Om man i dag forsøker å forstå statskuppene som fant sted under helhetsbegrepet Den Arabiske Våren, eller om man vil

Read More

HAARP er et masseødeleggelsesvåpen?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) var et forskningsprogram, som eksisterte flere steder i verden, som ved hjelp av mikrobølgeradar. Hele opplegget er myteomspunnet, enten fordi deler av det som foregikk innen de lukkede radaranleggene er hemmelig, eller fordi mange av oss ikke forstår hva som

Read More

Chem-trails er farlige?

Det finnes mange folk i verden som ikke forstår ting. Alle har tema og ting som de ikke har greie på, og det er ganske vanlig. Det virker likevel som om noen har mindre evner enn andre, og at de derfor oppsøker halvreligiøse eller fantastiske forklaringer for

Read More

Konspirasjonsteorier som forretningsmodell

Internett har gjort det meget enkelt å publisere mange forskjellige ting på nettet, og gjennom bygging av lenker, salg av effekter, eller promotering av reklame, er det mulig å tjene penger på slike ting. Dette er selvfølgelig i orden, men det burde også vekke en mistanke om

Read More

Hillary Clinton ga våpen til ISIS

I den pågående konflikten i Syria fortelles det mange forskjellige historier. Mange spørsmål blir ikke stilt, og som regel forklares ikke sammenhengene som førte til krigen, på et fornuftig vis. ISIS ble født ut av jorden? Det første som er merkelig er ISIS, den Islamske Staten i

Read More

Hillary Clinton og KKK?

I den siste tiden har det vært mye oppstyr rundt at Donald Trump sin far hadde vært medlem av KKK, frem til slutten av 1960-tallet. Man har forsøkt å gi Donald Trump arveskyld for hans far sine avgjørelser, men samtidig har man også holdt godt munn om

Read More

Om oss – andre jobber

Annonsering Dersom du ønsker å fronte en sak eller du har et budskap du ønsker å formidle, så er det enkelt å få lagt ut annonse på våre sider. Ta kontakt med oss med spesifisert annonsetekst, ønsket url, logo/eller banner og tidsperiode for ønsket annonsering. erik.harlem@indymedia.no Annonsen

Read More