søndag, juli 21, 2024
HjemSisteDette bør du vite om utbyttefond

Dette bør du vite om utbyttefond

Hva er egentlig et utbyttefond? Er det en god investering? Det kan være mange spørsmål som dukker opp når du hører om utbyttefond og kanskje kjenner du ikke til begrepet fra før av. Slapp helt av, vi skal ta deg gjennom det grunnleggende slik at du enklere kan forstå hva dette begrepet går ut på, hvordan det fungerer og hva det er.

Enkelt forklart så er et utbyttefond hovedsakelig aksjer fra utbyttebetalte selskaper. Dette hørte kanskje veldig enkelt ut, men det er også viktig å huske på at ikke alle selskaper som betaler utbytte vil være like interessante. Derfor vil en forvalter ofte sette forskjellige krav og kriterier til de forskjellige selskapene.

Er utbyttefond en god investering?

Et utbyttefond vil ofte omtales som en defensiv investering, noe som vil si at om du ser for deg en graf med avkastning og risiko på hver sin kant så vil denne investeringen plasseres nokså i midten. Med andre ord; utbyttefond kan ofte være bedre plassert på markedet når aksjemarkedet er svakt, men kan også henge litt etter når aksjemarkedet er sterkt. Altså, plasseres det litt i midten. Historisk sett har denne formen for investering ofte gitt høyere avkastning og også hatt lavere kurssvingninger enn markedet. Med andre ord vil det si at dersom du finner et underpriset kvalitetsselskap så vil dette absolutt være en god investering.

Et ofte stilt spørsmål er: vil jeg få utbetalt utbytte fra et utbyttefond? Her er svaret litt todelt. Du kan nemlig enten få betalt utbyttet direkte til din bankkonto eller du kan velge alternativet der utbyttet reinvesteres i fondet slik at verdien kan øke. Dersom du velger å få utbyttet betalt direkte til din konto kan beskatning redusere det potensielt investerte beløpet og du vil heller ikke oppleve effekten av langsiktig rente. Dette er selvfølgelig et valg du må ta på egenhånd, men dette er noe som er verdt å tenke på dersom du vurderer å få utbyttet overført til din konto.

En mindre risikabel investering

Norske investorer vil ofte si at du kan få høyere avkastning til en lavere risiko dersom du investerer i utbyttefond fremfor andre aktier Norge. Generelt vil utbytte aksjer svinge mindre enn «normale aksjer» og det er ofte derfor investorer og forvaltere ofte kalle utbytteaksjer og utbyttefond for en mindre risikabel investering, sammenliknet med andre investeringer. Ofte er det de mer «stabile» selskapene som betaler utbytte. Et nytt «up and coming» teknologiselskap kan ha en høy verdistigning kun fordi man regner med at selskapet vil gjøre det bra. Derimot er det ofte slik at de selskapene som utbetaler utbytte allerede gjør det bra og har gjort det bra lenge.

Selv om vi omtaler utbyttefond som en mindre risikabel investering er det viktig å huske at investering alltid følger med en viss risiko. Derfor er det viktig at du undersøker om emnet og om investeringen din og at du er klar over eventuelle negative utfall som kan forekomme. På den måten vil du investere tryggere og du vil heller ikke bli like skuffet dersom noe ikke skulle gå helt etter planen.

RELATERTE ARTIKLER

Mest populær