Her kan du melde deg på Paradise Hotel. Kjenner du noen som bør søke?

TV3 krever at du har fri 10 første ukene i 2017, og du må også fortelle ganske mye om deg selv. Mellom annet hvordan dine venner vil beskrive deg og hva som gjør deg sint. Du må også opplyse om hvorfor ditt siste forhold tok slutt. Så om dette ikke er avskrekkende, så kan du melde deg på her:
http://www.tv3.no/paradise-hotel/soknadsskjema

paradise