maidanDe rystende hendelsene som har preget Ukraina i løpet av de siste årene, kan virke forvirrende for mange, og det er ikke alltid lett å sortere ut de korrekte slutningene om hva som fant sted i landet.

Det hele begynte med fredelig støtteaksjoner for landets tilnærming EU, og forhandlingene som fant sted for å åpne det europeiske markedet for mer Ukrainske varer, og vice versa.

Disse demonstrasjonene ble kuppet av mer voldelige bråkmakere av forskjellig karakter. Mange nasjonalister og nazister ble etter hvert del av markeringen.

Liten kraft på riktig område

I alt kunne man finne noen tusen demonstranter på torvet i Kiev, og disse oppførte seg etterhvert mer og mer voldelig. De satte den russisk-vennlige presidenten under press, og gjorde opptøyer i gatene rundt plassen, slik at det lokale politiet mistet kontrollen.

Det store spørsmålet er om disse demonstrantene på Maidan er representative for det ukrainske folket, eller om de var betalte bråkmakere som utnyttet situasjonen, for å gi et alibi til et planlagt statskupp. Mest sannsynlig var de fredelige markeringene representative, men de fredelige markeringene ble kuppet, på samme måte som landet selv så ble kuppet. Bråkmakere skjøt i de siste dagene av markeringen både på politiet, så vel som på andre demonstranter, og de fleste som ble skadet, var politifolk. Deretter kunne leiesoldater gå inn, og fordrive den valgte presidenten som i dag er flyktet til Russland.

Klassisk CIA-aksjon?

Da kupp-regjeringen hadde sitt første møte, ble det tydelig at viktige bakmenn hadde en finger med i spillet. Fra Tyskland kom Steinmeier på besøk, og de nye Ukrainske ‘frikorpsene’ ble skipet inn med busser. Alle bar uniformer, eller treningsdrakter, som vanligvis brukes i den tyske hæren. Om det lokale militæret var blitt kjøpt i forkant er vanskelig å si, men de gjorde i alle fall ingenting mot kuppmakerne. Den amerikanske ambassadøren Victoria Nuland ser også ut til å ha spilt en viktig rolle i kuppet.