coup-in-chileDen som funderer om hvordan ting skjer i verden, kan ofte lære en del om hvordan tidligere hendelser utviklet seg, og ved å kjenne til vår historie. Om man i dag forsøker å forstå statskuppene som fant sted under helhetsbegrepet Den Arabiske Våren, eller om man vil forstå hva som egentlig skjedde før statskuppet i Ukraina, kan med fordel ta en titt på forspillet til kuppet mot President Allende i Chile i 1973.

Det største problemet som har preget Sør-Amerika er at landene på kontinentet er i et avhengighetsforhold med USA, og at de lenge har blitt dominerte av US-Amerikanske næringsinteresser, som ser på Sør-Amerika, både som en leverandør av billige råvarer, så vel som billig arbeidskraft for produksjon rettet mot rikere land.

De fleste kupp som har funnet sted på kontinentet siden det ble uavhengig, og det har vært mange, fant sted fordi internasjonale økonomiske interesser stod i fare for å bli krenket.

Chiles overklasse og US-kapital

Da de fattige og arbeiderne organiserte seg for å få en større del av kaka, og valgte en president som faktisk ville omfordele noe av rikdommen, satte de rike seg i baklås. Sammen med amerikanske selskaper begynte de å sabotere landets økonomi. De sluttet å levere mat til supermarkedene, busselskapene streiket, og gruveeierne sluttet å eksportere kobber. En general lockout fant sted, som et middel i klassekampen.

Da dette ikke var nok, og valget likevel skulle finne sted, organiserte overklassen i første omgang bøller i gaten, i mønster etter fascistiske organisasjoner. Disse ble brukt for å gjennomføre voldelige aksjoner mot meningsmotstanderne, for å føre til trusler og gatekamper.

Denne skarpe konflikten strakk seg ut over flere år, men da Allende igjen vant valget tok overklassen affære. De brukte offiserene av den gamle skolen, og amerikanske bombefly for å velte regjeringen. Ser man på forspillet og hendelsen, vil man finne mange likhetstrekk med nyere aksjoner.