hillary-clinton-and-the-kkkI den siste tiden har det vært mye oppstyr rundt at Donald Trump sin far hadde vært medlem av KKK, frem til slutten av 1960-tallet. Man har forsøkt å gi Donald Trump arveskyld for hans far sine avgjørelser, men samtidig har man også holdt godt munn om hvilke forbindelser Hillary Clinton har hatt med Ku Klux Klan.

Som mange sikkert vet, var KKK en kristen nasjonalistisk organisasjon i USA, og den ble hovedsakelig brukt til å organisere motstanden mot Republikanerne, etter at Sydstatene, ‘de Konfødererte’, tapte den Amerikanske borgerkrigen. Siden Lincoln, som hadde startet krigen mot Sydstatene, var fra det Republikanske partiet, var det i de hundre årene som fulgte etter borgerkrigen, helt utenkelig for folk fra Sydstatene, å stemme på en republikaner. Sydstatene var fast i Demokratenes hender.

Demokratene og Ku Klux Klan gikk hand i hand

Frem til reformene av valgsystemet i USA, og kampene om borgerrettigheter, som endte med at landet innførte demokratisk stemmerett for alle voksne, var Klanen en viktig kanal for å komme til toppen i det Demokratiske Partiet. Slik hadde man frem til President Lyndon Baines Johnsen sine reformer, og fisking etter de svartes stemmer, ett demokratisk parti, som gikk hand i hand med Ku Klux klan. Borgerrettighetene som ble gjort til lov, var på dette viset en garanti for å gjøre mange sydstater, hvor de svarte stemte på Republikanerne, til solide demokratiske valgdistrikt.

I denne brytningstiden begynte også Hillary Clinton å gjøre sin karriere. Som ung advokat samarbeidet hun tett sammen med Robert Byrd, som Clinton beskriver som sin mentor. Robert Byrd var demokratisk Senator fra West Virginia, men han var også ett medlem av KKK, med høy rang. Byrd hadde på egen hånd samlet sine venner og kjente, og hadde stiftet sin lokale avdeling av KKK på midten av 1940-tallet, og selv om han snudde seg med vinden, etter at borgerrettighetene var et faktum, tyder mange ting på at de samme holdningene lever videre hos Hillary Clinton.