haarpHAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) var et forskningsprogram, som eksisterte flere steder i verden, som ved hjelp av mikrobølgeradar. Hele opplegget er myteomspunnet, enten fordi deler av det som foregikk innen de lukkede radaranleggene er hemmelig, eller fordi mange av oss ikke forstår hva som foregikk der inne. Anleggene lå alle nær Nordpolen, og de lå alltid i slake dalfører, som sammen med antenne fungerer som en slags parabol-antenne, for å sende små bølgelengder, med kraftig amplitude, opp i atmosfæren. Anleggene er militære, og ble til dels finansierte av det amerikanske luftvåpenet, og det er ikke lett å vite hva som egentlig foregår på innsiden der. Den offisielle historien er at det ble forsket på atmosfæren, på nordlys, og på andre fenomen. Den første antennen ble bygget i Alaska, hvor man klarte å fremstille kunstig nordlys over kortere perioder. I Troms finnes et tilsvarende anlegg, som offisielt ble bygget, og drives, av internasjonale forskningsorganisasjoner, under navnet EISCAT

Derfor finnes det også en del rykter om hva HAARP-anlegg ‘egentlig’ skal brukes til, og hvorfor de ble bygget, og nå er lagt ned. Noen av de mest populære historiene innebærer at anleggene kunne brukes til å manipulere været, slik at man kunne lage stormer og uvær, eller at man kunne bruke anlegget for å utløse skred og jordskjelv. At dette er mulig, ligger utenfor rammene for hva som er etablert kunnskap på området, men det kan man si om mange nye våpen som gjorde sitt inntog på slagmarken. Den første indianeren som så kruttvåpen og hester, ble også meget overrasket. Likevel er det usannsynlig at det handler om et våpen av denne typen.

Muligens har anlegget likevel noe å gjøre med tanken om et rakettskjold, siden sterk elektromagnetisk stråling kan brukes til å slå ut elektronisk utstyr.

I tillegg er det også bemerkelsesverdig at de fleste anleggene av denne typen, lå nært russisk territorium.