Alternative Nyheter

Indimedia.no er ett nettsted for alternative nyheter, som ikke dekkes av mainstream media, eller som forvrenges av de offisielle nyhetshusene.

Siden de store pressehusene i den vestlige verden er preget av at de pleier tette bånd, både til politikken, og til næringslivet, er vanlige mennesker ofte den tapende parten av dette samspillet. Tilgangen på god og sannferdig informasjon står i fare, og dette er en fare for et hvert fritt demokrati. Derfor må man som enkeltmenneske, og som opplyst medborger, søke seg til alternative informasjonskilder som ikke er blitt gjort korrupte av næringslivsinteresser, eller som er en integrert del av det politiske spillet.

Forvridning av informasjon finner ofte sted, og gjerne er dette direkte knyttet til eierinteressene i den gitte avisen, eller TV-kanalen. Den som oftest nevnes i denne sammenhengen er Rupert Murdoch, som eier både Fox News i USA, så vel som avisen The Sun i Storbritannia, samt mange andre store presseorgan i Verden. Han innrømmer fritt at han tar direkte interesse i hva som havner på forsiden, og i hva som kastes ut av avisen. Han sier også at han dirigerer hvert eneste trinn av publikasjon i sine organisasjoner. Det er derfor fornuftig å anta at dette er det vanlige viset som gjelder i pressen. Et lite antall eiere bestemmer alt av innhold.

Med Wiki-leaks og mange andre kilder til alternativ informasjon, er det likevel mulig å sette sammen ett annet, konkurrerende perspektiv, i forhold til mainstream media. Man kan se kritisk på hva som publiseres, og på hva det lyves om, og svindles med.

Hjertesaker

Klimaendringer er et globalt problem, og det krever løsninger på en global skala. Våre landområder gir en uutnyttet mulighet – påvist måter å lagre og redusere karbonutslipp i verdens skoger, gressletter og våtmarker, eller naturlige klimaløsninger som vi kaller dem.

Mer enn 30% av de endringsmålene klima at våre verdensledere etablert på 2015 Paris Klimakonvensjonen kan oppnås gjennom kraften i naturen.

Dette betyr at naturbaserte løsninger – som for eksempel å stoppe avskoging og gjenopprette kystnære økosystemer – kan få oss mer enn en tredjedel av veien til de utslippsreduksjonene som trengs av 2030.

Les mer om klima og is-smelting her og la oss gi naturen tilbake sin makt for å beskytte oss! Hav, gressletter, våtmarker, myr, skog – når disse er ødelagt, forsvinner karbonet de holder ut i luften, og deres evne til å gi oss livgivende eiendeler blir borte. Dette er en stor del av klimautfordringen – derfor fortsetter det arbeidet som vi er kjent for: å spare naturen. Har du flere spørsmål ta kontakt med Erik Langaker.