Posts Written By: admin

Kampen om Venezuela

Venezuela er en torn i øyet for USA, og landet viser stadig muskler, også når det kommer til samarbeid med andre stater som USA ikke liker. Venezuela er på vei til å bli en god venn av både Russland og Iran, så vel som mange andre land, som kommer godt overens med hverandre. Den viktigste […]

Statskuppet i Ukraina

De rystende hendelsene som har preget Ukraina i løpet av de siste årene, kan virke forvirrende for mange, og det er ikke alltid lett å sortere ut de korrekte slutningene om hva som fant sted i landet. Det hele begynte med fredelig støtteaksjoner for landets tilnærming EU, og forhandlingene som fant sted for å åpne […]

Hva kan man lære av kuppet i Chile?

Den som funderer om hvordan ting skjer i verden, kan ofte lære en del om hvordan tidligere hendelser utviklet seg, og ved å kjenne til vår historie. Om man i dag forsøker å forstå statskuppene som fant sted under helhetsbegrepet Den Arabiske Våren, eller om man vil forstå hva som egentlig skjedde før statskuppet i […]

HAARP er et masseødeleggelsesvåpen?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) var et forskningsprogram, som eksisterte flere steder i verden, som ved hjelp av mikrobølgeradar. Hele opplegget er myteomspunnet, enten fordi deler av det som foregikk innen de lukkede radaranleggene er hemmelig, eller fordi mange av oss ikke forstår hva som foregikk der inne. Anleggene lå alle nær Nordpolen, […]

Chem-trails er farlige?

Det finnes mange folk i verden som ikke forstår ting. Alle har tema og ting som de ikke har greie på, og det er ganske vanlig. Det virker likevel som om noen har mindre evner enn andre, og at de derfor oppsøker halvreligiøse eller fantastiske forklaringer for å forstå sine omgivelser. En viss andel overtro, […]

Konspirasjonsteorier som forretningsmodell

Internett har gjort det meget enkelt å publisere mange forskjellige ting på nettet, og gjennom bygging av lenker, salg av effekter, eller promotering av reklame, er det mulig å tjene penger på slike ting. Dette er selvfølgelig i orden, men det burde også vekke en mistanke om at mange som publiserer, i hovedsak gjør dette […]

Hillary Clinton ga våpen til ISIS

I den pågående konflikten i Syria fortelles det mange forskjellige historier. Mange spørsmål blir ikke stilt, og som regel forklares ikke sammenhengene som førte til krigen, på et fornuftig vis. ISIS ble født ut av jorden? Det første som er merkelig er ISIS, den Islamske Staten i seg selv. Ingen kan svare på hvordan det […]

Hillary Clinton og KKK?

I den siste tiden har det vært mye oppstyr rundt at Donald Trump sin far hadde vært medlem av KKK, frem til slutten av 1960-tallet. Man har forsøkt å gi Donald Trump arveskyld for hans far sine avgjørelser, men samtidig har man også holdt godt munn om hvilke forbindelser Hillary Clinton har hatt med Ku […]

Om oss – andre jobber

Annonsering Dersom du ønsker å fronte en sak eller du har et budskap du ønsker å formidle, så er det enkelt å få lagt ut annonse på våre sider. Ta kontakt med oss med spesifisert annonsetekst, ønsket url, logo/eller banner og tidsperiode for ønsket annonsering. erik.harlem@indymedia.no Annonsen blir aktiv på nettet innen 3 virkedager etter […]